Zavod LU - Love is Universal

»Bodi sprememba ki jo želiš videti v svetu.« Gandhi

Zavod LU - Love is Universal


Zavod LU (angleško Institute LU – Love is Universal, oz. Ljubezen je Univerzalna) je ustanovila Tina Gams leta 2010 kot sklad za pomoč revnim otrokom (ponavadi brez enega ali obeh staršev) pri osnovnošolskem izobraževanju. Zavod ima sedež v Ljubljani in nudi humanitarno pomoč otrokom v državah v razvoju ter otrokom v depriviligiranih regijah v Sloveniji.

Kot prostovoljno financiran zavod se LU opira na prispevke podjetij in zasebnih donatorjev. Program LU poudarja dolgoročno pomembnost izobraževanja pri vzpostavljanju splošnega blagostanja držav v razvoju ter prihodnosti otrok.

Zavod poleg tega promovira tudi filozofijo LU, ki je našla svoj namen v osebni rasti posameznikov, ki naj v pozitivnem odnosu do sebe in ostalih širi strpnost do kakršne koli drugačnosti, s končnim ciljem boljše povezanosti celotnega človeštva ter osveščenosti, da si vsi delimo en dom - Zemljo.

loveisuniversal.si

ZIMSKA SEZONA 2018

 
NOVEMBER : 17.11. / kreativni center POLIGON (10.00-20.00)
 
DECEMBER: 
 
Miklavžev ARTish 6.12. (15.00-20.00) - KUCHA

PREDpraznični ARTish 15. in 16.12. / kreativni center POLIGON (10.00 - 20.00)
 
* * * * *
 
PRIJAVE: artish.si@gmail.com